<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PPZW4T5" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>
 

Lopende projecten

Fazenda Barranco Alto heeft meerdere lopende onderzoeksprojecten, onze twee belangrijkste lopende projecten omvatten het Jaguar Research Project en de Giant Anteater.

 
 
Camera Trap

Jaguar

Het Jaguar onderzoeksproject

Jaguars of the Rio Negro Project - Projeto Onças do Rio Negro is bedoeld om beter te begrijpen hoe jaguars leven, wat zij hiervoor nodig hebben en welke maatregelen kunnen worden genomen om het conflict tussen boeren en vee-roofdieren te verminderen of hoe we samen kunnen leven.

Verder heeft het algemene doel van dit onderzoek betrekking op het begrijpen en bewaken van jaguar-ecologie, demografie, populatiedynamica en de relatie ervan met menselijke activiteiten zoals veeteelt en toerisme.

Meer specifiek omvat dit onderzoek:  

  • Prooi-spectra

  • Onderzoek prooidichtheid

  • Kwantificering en kwalificering van predatie

  • Evaluatie de impact van jaguar-predatie op gedomesticeerd vee

  • Beschrijving van jaguar-activiteitenpatronen

  • Identificatie van het seizoensaanbod en karakterisering van het habitatgebruik

  • Karakterisering van populatiedynamiek

  • Evaluatie de interactie van jaguars met mensen (locals en toeristen)

MATERIAAL EN METHODEN  

Camera vallen

Door infraroodsensor geactiveerde camera’s te verspreiden over het studiegebied worden systematisch potentiële prooien en de jaguar-concentratie vastgelegd. Capture-recapture-modellen met de gefotografeerde objecten worden gebruikt om de jaguar-populaties te schatten en te controleren.

Gevangen nemen

Het plan is om 5 jaguars te vangen in een straal van 20 km van de basis van Fazenda Barranco Alto.    

Tijdens de vangst van de jaguar worden biologische materialen voor genetische en epidemiologische analyses verzameld. Fysieke kenmerken, gewicht en tandcondities zullen ook worden gemeten.

Radio-telemetrie

Volwassen jaguars worden uitgerust met een GPS-halsband met UHF-communicatie. 

Met een GPS-halsband is het mogelijk om een breed scala aan ecologische gegevens te registreren, waaronder informatie over jachtpogingen, succesvolle jachten, reproductief gedrag, territoriale activiteit en activiteitenpatronen.

Dieetanalyse

Door middel van uitwerpsel verzameling en kill-analyses, wil het project het gedrag van de Jaguars verder bepalen.

Activiteit, bewegingspatronen, habitatgebruik en thuisbereik

Activiteit, bewegingspatronen, habitatgebruik en leefgebied worden geïnterpreteerd door middel van de verkregen geografische locatie, datum en tijd van de foto's en telemetrie.

Het begrijpen van de dynamiek van de omvang van het leefgebied i.v.m. de verschillende overstromingsseizoenen, in combinatie met prooidichtheidgegevens zal een betere evaluatie mogelijk maken van de populatiedynamica van de jaguar in dit sub-gebied van de Pantanal, evenals zijn bewegingspatronen en territorialiteit.

Prooi aanbod

Het aanbod van prooidieren zal worden onderzocht op basis van de rato fotografische vatsleggingen van potentiële jaguar-prooien met infraroodcamera-vallen.

Populatiedynamiek

Langetermijn onderzoeken naar dierpopulaties in deze regio zijn niet aanwezig. Dit geldt met name voor grote carnivoren waarvan de levensduur, grote woongebieden en onherbergzame natuur het moeilijk maken om deze te bestuderen. Maar langdurige populatieonderzoeken leveren de basis van demografische gegevens op die nodig zijn om de factoren te begrijpen die verantwoordelijk zijn voor veranderingen in de populatiegrootte door de tijd en om populatie-levensvatbaarheidsanalyses of risicobeoordelingen voor het behoud van een soort te construeren.

Hoewel de dieren met halsband en dieren op de foto’s mogelijk slechts een fractie van de lokale populatie vertegenwoordigen zullen de gegevens helpen bij het begrijpen van de algemene populatiestructuur, dichtheid en reproductie.

De combinatie van capture-mark-recapture-modellen met behulp van camera-vallen, grootte van het leefgebied en overlappende schattingen van geïdentificeerde foto-gemarkeerde objecten levert dichtheidinformatie op.

Het monitoren van objecten met halsband en foto-gemarkeerde objecten, vooral vrouwtjes, zal populatieparameters verschaffen zoals geboorten, sterfgevallen en immigratie.

 

Giant Anteater project

Lydia Mocklinghoff doet - tussen juni en augustus - onderzoek op Fazenda Barranco Alto naar de reuzenmiereneter. Voor meer informatie, bezoek haar website en blog.

Lydia
NederlandsPortuguêsDeutschEnglish